Education

news

Journal Club (in English)
Time: Fridays 10.00AM. Location: IPI PAN building, 3rd floor, room 334.

work

Kurs R
The R course (in Polish) is the course for all that want to build their skills and advance their career in R programming language and data analysis.

work

Zaawansowane Metody Analizy Danych w Biologii Molekularnej
The course "Zaawansowane Metody Analizy Danych w Biologii Molekularnej" (in Polish) is the bioinformatics course for undergraduate students at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (UKSW).

news

Master Thesis Supervising


  • "Analiza przeżywalności pacjentów chorych na glejaka na podstawie danych molekularnych oraz klinicznych" by Adam Przybyłek, Master Thesis, UKSW 2018
  • "Etnicznie specyficzne cechy układu odpornościowego ludzi – analizy statystyczne i maszynowe uczenie się na podstawie danych o ekspresji genów" by Aleksandra Fronc, Master Thesis, UKSW 2018
  • "Algorytm wyboru punktu odcięcia istotnego rankingu cech dla danych o wysokim wymiarze" by Michał Nowakowski, Master Thesis, UKSW 2018